Publisher / Yayıncı: Güvence Hizmetleri Derneği
e-ISSN: 2791-7738
Scope / Kapsam: Accounting, Auditing and Assurance Services / Muhasebe, Denetim ve Güvence Hizmetleri 
Publication Type / Yayın Türü: Periodical / Yaygın Süreli 
Publishing Period / Yayın Periyodu: Biannual (January and July) / Altı ayda bir (Ocak ve Temmuz)
Double blind peer reviewed academic journal / Çift-körleme hakemlik süreci yürüten akademik bir dergi
Volume/Cilt: 3, Issue/Sayı: 1
Issue Full File / Sayı Tam Dosyası : PDF
Publication Date / Yayımlanma Tarihi: 1.01.2023