Volume/Cilt: 2 Issue/Sayı:1 Articles/Makaleler

Articles / Makaleler  

1. Bilgi Teknolojileri Yönetişiminin Denetimi
Kaan Ramazan ÇAKALI, Gürol BALOĞLU
 PDF