AIM AND SCOPE

The aim of the journal is to contribute to the publication of original research in the field of auditing and the development of accounting science. The journal publishes papers on topics in the following areas, including but not limited to:

Accounting
Auditing
Internal Auditing
Internal Control
Risk Management
Assurance Services

Derginin amacı, denetim alanında özgün araştırmaların yayınlanmasına ve muhasebe biliminin gelişimine katkı sağlamaktır. Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır:

Muhasebe
Denetim
İç Denetim
İç Kontrol
Risk Yönetimi
Güvence Hizmetleri