Değerlendirme ve Yayımlanma Süreçleri

Değerlendirme ve Yayımlanma Süreçleri

Çift Taraflı Körleme (Gizli) Hakemlik ve Değerlendirme Süreci Çift Taraflı Körleme (gizli) Hakemlik; bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre çift taraflı körleme hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir. Çift tarafı körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu sebeple yazarların makalelerini sisteme ilk yükleme aşamasında isimlerini silmeleri gerekmektedir.-Ön Kontrol Süreci Ön kontrol sürecinde, önce makale dergi yazım kuralları bakından incelenir. Daha sonra Editör çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakem atama sürecine alınır.-Hakem Atama Süreci Editör değerlendirmesi sonucu yayın politikalarına uyan ve yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alınır ve Editör’ün/Editör Yardımcılarının ön incelemesinden sonra ilgili konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem atamasında yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar) ile hakemlerin kurumları aynı olamaz. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.-Hakem Değerlendirme Süreci Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Bu süre içinde hakemler değerlendirmeyi tamamlamaz ise 5 günlük ek süreler verilir. Değerlendirme tamamlanmazsa yeni hakemler atanır.Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme yönergesi” doğrultusunda 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur.Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

-Hakem Raporları Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır: 1. Makale başlığı metin içeriği ile sınırlı ve uyumlu olarak doğru biçimde belirlenmiş mi?

2. Özet çalışmayı doğru ve açık biçimde yansıtmakta mı?3. İngilizce özet Türkçe özete uygun mu?4. Çalışmanın giriş bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?5. Çalışmanın konusu ile ilgili teorik bilgiler yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?6. Çalışmanın konusu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın (literatür) incelemesi yeteri mi? 7. Çalışmanın yöntemi ve uygulaması doğru ve yeterli mi?8. Çalışmanın amacı yeteri kadar iyi tanımlanmış mı? 9. Çalışmanın bulguları yeteri kadar iyi açıklanmış mı?10. Çalışmanın sonuç bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?11. Çalışmada kullanılan kaynaklar konu ile uyumlu ve yeterli mi?12. Çalışma kullanılan tablo şekil, grafik veya resimler açık, yeterli ve anlaşılır mı?13. Çalışma dil bilgisi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış mı? (İngilizce ise yeterli mi?)14. Çalışmanın yapılandırması ve anlatımı bir bütün olarak tutarlı ve yeterli mi?15. Çalışmanın alanyazına(literatüre) ya da uygulamaya katkısı yeterli mi?

-Yayımlanma Süreci Yazar(lar), hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (Editör/hakemlerin değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar. Makalenin gönderildiği iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp yayımlanamayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Editörü/Yayın Kurulu karar verir. Hakem raporlarından birisinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı<br>üçüncü bir hakeme daha gönderilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale yayımlanmaz ve reddedilir. Ayrıca Editör yazarlardan hakem görüşlerine ek olarak düzeltmeler isteyebilmektedir.

-Çift Taraflı Körleme (Gizli) Hakemlik ve Değerlendirme Süreci Çift Taraflı Körleme (gizli) Hakemlik; bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre çift taraflı körleme hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir. Çift tarafı körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu sebeple yazarların makalelerini sisteme ilk yükleme aşamasında isimlerini silmeleri gerekmektedir. Ön Kontrol Süreci Ön kontrol sürecinde, önce makale dergi yazım kuralları bakından incelenir. Daha sonra Editör çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakem atama sürecine alınır.-Hakem Atama Süreci Editör değerlendirmesi sonucu yayın politikalarına uyan ve yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alınır ve Editör’ün/Editör Yardımcılarının ön incelemesinden sonra ilgili konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem atamasında yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar) ile hakemlerin kurumları aynı olamaz. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.-Hakem Değerlendirme Süreci Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre&nbsp;15 gündür. Bu süre içinde hakemler değerlendirmeyi tamamlamaz ise 5 günlük ek süreler verilir. Değerlendirme tamamlanmazsa yeni hakemler atanır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme yönergesi” doğrultusunda 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi<br>gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Hakem Raporları Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:1. Makale başlığı metin içeriği ile sınırlı ve uyumlu olarak doğru biçimde belirlenmiş mi? 2. Özet çalışmayı doğru ve açık biçimde yansıtmakta mı? 3. İngilizce özet Türkçe özete uygun mu? 4. Çalışmanın giriş bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı? 5. Çalışmanın konusu ile ilgili teorik bilgiler yeteri kadar iyi tanımlanmış mı? 6. Çalışmanın konusu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın (literatür) incelemesi yeteri mi? 7. Çalışmanın yöntemi ve uygulaması doğru ve yeterli mi? 8. Çalışmanın amacı yeteri kadar iyi tanımlanmış mı? 9. Çalışmanın bulguları yeteri kadar iyi açıklanmış mı? 10. Çalışmanın sonuç bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı? 11. Çalışmada kullanılan kaynaklar konu ile uyumlu ve yeterli mi? 12. Çalışma kullanılan tablo şekil, grafik veya resimler açık, yeterli ve anlaşılır mı? 13. Çalışma dil bilgisi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış mı? (İngilizce ise yeterli mi?) 14. Çalışmanın yapılandırması ve anlatımı bir bütün olarak tutarlı ve yeterli mi?15. Çalışmanın alan yazına(literatüre) ya da uygulamaya katkısı yeterli mi?

-Yayımlanma Süreci Yazar(lar), hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (Editör/hakemlerin değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar.Makalenin gönderildiği iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp yayımlanamayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Editörü/Yayın Kurulu karar verir. Hakem raporlarından birisinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale yayımlanmaz ve reddedilir. Ayrıca Editör yazarlardan hakem görüşlerine ek olarak düzeltmeler isteyebilmektedir.