Değerlendirme ve Yayımlanma Süreçleri

-Çift Taraflı Körleme (Gizli) Hakemlik ve Değerlendirme Süreci Çift Taraflı Körleme (gizli) Hakemlik; bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde
değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıda
belirtilen aşamalara göre çift taraflı körleme hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir. Çift
tarafı körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu sebeple
yazarların makalelerini sisteme ilk yükleme aşamasında isimlerini silmeleri gerekmektedir.
-Ön Kontrol Süreci
Ön kontrol sürecinde, önce makale dergi yazım kuralları bakından incelenir. Daha sonra
Editör çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma
bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde
inceler. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe, İngilizce ve diğer
dillerde dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün
değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan
çalışmalar ise hakem atama sürecine alınır.
-Hakem Atama Süreci
Editör değerlendirmesi sonucu yayın politikalarına uyan ve yazım kurallarına uygun olarak
gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alınır ve Editör’ün/Editör Yardımcılarının ön
incelemesinden sonra ilgili konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem atamasında
yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar) ile hakemlerin kurumları aynı olamaz.
Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları
hakkında garanti vermek zorundadır.
-Hakem Değerlendirme Süreci
Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Bu süre içinde hakemler
değerlendirmeyi tamamlamaz ise 5 günlük ek süreler verilir. Değerlendirme tamamlanmazsa
yeni hakemler atanır.
Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme
yönergesi” doğrultusunda 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur.
Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi
gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

-Hakem Raporları
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik
kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından
incelenmesine dayanmaktadır.
Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:
1. Makale başlığı metin içeriği ile sınırlı ve uyumlu olarak doğru biçimde belirlenmiş mi?
2. Özet çalışmayı doğru ve açık biçimde yansıtmakta mı?
3. İngilizce özet Türkçe özete uygun mu?
4. Çalışmanın giriş bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
5. Çalışmanın konusu ile ilgili teorik bilgiler yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
6. Çalışmanın konusu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın (literatür) incelemesi yeteri mi?
7. Çalışmanın yöntemi ve uygulaması doğru ve yeterli mi?
8. Çalışmanın amacı yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
9. Çalışmanın bulguları yeteri kadar iyi açıklanmış mı?
10. Çalışmanın sonuç bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
11. Çalışmada kullanılan kaynaklar konu ile uyumlu ve yeterli mi?
12. Çalışma kullanılan tablo şekil, grafik veya resimler açık, yeterli ve anlaşılır mı?
13. Çalışma dil bilgisi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış mı? (İngilizce ise
yeterli mi?)
14. Çalışmanın yapılandırması ve anlatımı bir bütün olarak tutarlı ve yeterli mi?
15. Çalışmanın alanyazına(literatüre) ya da uygulamaya katkısı yeterli mi?

-Yayımlanma Süreci
Yazar(lar), hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (Editör/hakemlerin
değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik
ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar.
Makalenin gönderildiği iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp
yayımlanamayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Editörü/Yayın Kurulu karar
verir. Hakem raporlarından birisinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı
üçüncü bir hakeme daha gönderilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale
yayımlanmaz ve reddedilir. Ayrıca Editör yazarlardan hakem görüşlerine ek olarak
düzeltmeler isteyebilmektedir.

-Çift Taraflı Körleme (Gizli) Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
Çift Taraflı Körleme (gizli) Hakemlik; bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması
için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde
değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih
edilmektedir.
Hakem görüşleri, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi yayın kalitesinde belirleyici bir
yere sahiptir. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıda
belirtilen aşamalara göre çift taraflı körleme hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir. Çift
tarafı körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu sebeple
yazarların makalelerini sisteme ilk yükleme aşamasında isimlerini silmeleri gerekmektedir.
-Ön Kontrol Süreci
Ön kontrol sürecinde, önce makale dergi yazım kuralları bakından incelenir. Daha sonra
Editör çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma
bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde
inceler. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe, İngilizce ve diğer
dillerde dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün
değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan
çalışmalar ise hakem atama sürecine alınır.
-Hakem Atama Süreci
Editör değerlendirmesi sonucu yayın politikalarına uyan ve yazım kurallarına uygun olarak
gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alınır ve Editör’ün/Editör Yardımcılarının ön
incelemesinden sonra ilgili konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem atamasında
yazar(lar)ın çalıştığı kurum(lar) ile hakemlerin kurumları aynı olamaz.
Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları
hakkında garanti vermek zorundadır.
-Hakem Değerlendirme Süreci
Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Bu süre içinde hakemler
değerlendirmeyi tamamlamaz ise 5 günlük ek süreler verilir. Değerlendirme tamamlanmazsa
yeni hakemler atanır.
Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme
yönergesi” doğrultusunda 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur.
Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi
gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

-Hakem Raporları
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik
kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından
incelenmesine dayanmaktadır.
Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:
1. Makale başlığı metin içeriği ile sınırlı ve uyumlu olarak doğru biçimde belirlenmiş mi?
2. Özet çalışmayı doğru ve açık biçimde yansıtmakta mı?
3. İngilizce özet Türkçe özete uygun mu?
4. Çalışmanın giriş bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
5. Çalışmanın konusu ile ilgili teorik bilgiler yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
6. Çalışmanın konusu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın (literatür) incelemesi yeteri mi?
7. Çalışmanın yöntemi ve uygulaması doğru ve yeterli mi?
8. Çalışmanın amacı yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
9. Çalışmanın bulguları yeteri kadar iyi açıklanmış mı?
10. Çalışmanın sonuç bölümü yeteri kadar iyi tanımlanmış mı?
11. Çalışmada kullanılan kaynaklar konu ile uyumlu ve yeterli mi?
12. Çalışma kullanılan tablo şekil, grafik veya resimler açık, yeterli ve anlaşılır mı?
13. Çalışma dil bilgisi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış mı? (İngilizce ise
yeterli mi?)
14. Çalışmanın yapılandırması ve anlatımı bir bütün olarak tutarlı ve yeterli mi?
15. Çalışmanın alanyazına(literatüre) ya da uygulamaya katkısı yeterli mi?

-Yayımlanma Süreci
Yazar(lar), hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (Editör/hakemlerin
değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik
ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar.
Makalenin gönderildiği iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının yayımlanıp
yayımlanamayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Dergi Editörü/Yayın Kurulu karar
verir. Hakem raporlarından birisinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı
üçüncü bir hakeme daha gönderilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde makale
yayımlanmaz ve reddedilir. Ayrıca Editör yazarlardan hakem görüşlerine ek olarak
düzeltmeler isteyebilmektedir.