ARTICLE PROCESSING CHARGE

Article Processing Charge

All expenses of the journal are covered by the Journal of Auditing and Assurance Services. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 

İşlemleme Ücreti

Derginin tüm giderleri Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.