Bilim Danışma Kurulu

-Unvan -Ad SOYAD -Üniversite -E-mail

Prof. Dr. Ali ALAGOZ Selçuk Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. Durmuş ACAR Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. Ali İhsan AKGUN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. Doğan ARGUN Marmara Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi [email protected]takif.edu.tr
Prof. Dr. Ali DERAN Tarsus Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. Engin DİNÇ Karadeniz Teknik Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr. Hayrettin USUL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi [email protected]
Doç. Dr. Halil Emre AKBAŞ Yıldız Teknik Üniversitesi [email protected]
Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU İzmir Bakırçay Üniversitesi [email protected]
Doç. Dr. Ayşe Nilgün ERTUĞRUL İstanbul Medeniyet Üniversitesi [email protected]
Doç. Dr. Soner GOKTEN Başkent Üniversitesi [email protected]
Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR Türkiye Büyük Millet Meclisi [email protected]